20 Temmuz 2024, CumartesiRSSKünyeIletisim
ÜYELİK İŞLEMLERİ
SON EKLENEN VIDEO
FACEBOOKUN ANDROİD İÇİN YENİ UYGULAMASI: HOME
REKLAMLAR
SON YORUMLAR
ALFRED DE MUSSET Necla İsalar o kadar aradım musset hakkında iyi yazı bulamadım. tüm baktıgım yerlerde bır iki satır açıklamadan başka bir şey yoktu. burada buldugum için mutlu old...
OSMANLI PADİŞAHLARININ ÖZELLİKLE Gündem Türkiye Sn. @Erhan Özdemir; Kopyalama yerine, site linkini paylaşabilir veya sayfanın Print Scrn tuşu ile fotoğrafını çekebilirsiniz... ...
TOPLUMDAKİ BİREY SAYISI ve NÜFUS İpek Önder Ahmet bey bana ulaşır mısınız? Önemli. nuripekonder [at] gmail.com
ERKEK SAĞLIĞI VE PROSTAT BÜYÜMES ömer yıldırım Özellikle erkeklerde çok görülen prostat büyümesi ve prostatit benzeri hastalıkların böbreklerin zarar görmemesi için mutlaka tedavi edilmelidir. pros...
BULGARİSTAN VE JAPONYA ÖRNEĞİ selamettin acun keske bu yazıyı biz değil de okuması gerekenler okusa ona göre bişeyler yapmaya calıssa, ne bilim bir adım bir kıvılcım yaratsa. Biz yandık yetenekl...
MASALLAR VE MASAL TÜRLERİ Emin ÇELİK yazılarınızı başından bu yana takip ediyorum benim için masal ve edebi türler içerisinde sanki ayrı bir tür özelliği taşıyor. tek başına şiir gibi tek...
OLMAZSA OLMAZ ANDROİD UYGULAMALA Safa ARSLANER Angry Birds Aslında basit bir uygulama ancak sesler ve görselliğin mükemmel uyumu sayesinde bir anda oyunun bağımlısı olabiliyorsunuz......
DAVRANIŞ ANALİZİ NE ŞEKİLDE YAPI Emin ÇELİK sadece çocuklar için değil gündelik yaşantımızda biz büyükler içinde tüm bunlar geçerli. sadece içimizdeki isimleri farklı oluyor. oldukça şık bir yaz...
HARİCİ HARDDİSK ALIRKEN DİKKAT E Safa ARSLANER Aslına bakarsanız HDD alırken yaptığımız en büyük yanlışlık ucuzuna kaçmak oluyor. Bazı teknoloji marketlerinin elinde kalan ürünleri yarı fiyatlarına...
BİLGİSAYAR NEDEN YAVAŞLAR? sena kızıl Şu başlangıçta açılan uygulamalar durumundan haberdar değilimde bu çok iyi oldu, hemen sıkı bir temizliğe başlıyorum, inşallah hızlanır biraz makinam ...
En Çok Aranan 30

DEMOKRASİ NEDİR? TEMEL DEMOKRASİ MODELLERİ NELERDİR?
DEMOKRASİ NEDİR? TEMEL DEMOKRASİ MODELLERİ NELERDİR?
Kategori
Zaman
01.12.2011 16:56
Yazar
TUFAN
Okunma Sayısı
34016

     Demokrasi temel anlamı itibariyle çoğunluğun yani halkın dahil olduğu model yönetim biçimidir. Genel olarak yönetim şekilleri, yönetimde bulunan kişilerin sayısına göre belirlenmektedir. Monarşi ile yönetilen ülkeler tek bir kişinin saltanatındayken, oligarşi belirli birkaç kişinin hakimiyetinde bulunan yönetim biçimidir. Yüzyıllar boyunca birçok yönetim biçimi denenmiş nihayetinde halkaların dahil olduğu yönetim biçimi olan demokrasi tercih edilmiştir. Peki, bugün halen tartışması sürüyor olan demokrasinin temel nitelikleri, yönetim şekilleri ve işleyişi nasıldır.

     Demokrasinin temel işleyişi

     Demokrasinin temeli yunan uygarlığında atılmıştır. Kelime anlamı ile açıklanacak olursa demokrasi, halk ve iktidar anlamlarına gelen demos ve kratos kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Kısaca, halkın yönetime dahil olduğu ve söz sahibi olduğu yönetim biçimi olarak tanımlanabilir. Ancak tarih boyunca hiçbir halkın tam anlamıyla kendi kendini idare edebildiği görülmemiş ve demokrasinin temeli sadece sözlerde kalmıştır. Günümüzde ise söz sahibi olan halkın demokrasinin temelinde en üst sınıf olması gerekirken, yönetilen olması ise bir kavram kargaşası oluşturmaktadır. Bu nedenle demokrasi kelimesi tarih boyunca şekillenmiş ve her yönetim biçiminde kendine yeni bir şekil bulmuştur.

    Demokrasinin oluşumu ve genel özellikleri

     Demokrasi uygulandığı toplumlara göre şekillendiği için, her toplum içerisinde farklı anlamlar kazanmış bu nedenle belirli bir tanıma sahip olamamıştır. Her dönem içerisinde farklı yönetim biçimleri ve demokrasi nitelikleri sebebiyle ortak bazı yönlerini ise kaybetmemiştir. Demokrasinin diğer yönetim biçimlerinden ayırt edilebilmesi ise, yönetimin uygulandığı rejim şekli ile belirlenebilir. Bugün monarşi ve dikta rejimlerinin temelde demokrasiden bir farkı bulunmamaktadır. Bu rejimlerde de genel olarak bir meclis, bir başkan ve seçilmişler bulunur. Fakat iki rejimi birbirinden ayıran temel esaslar seçilmişlerin, atanmışlığa geçişi ve dikta rejimini tercih etmesidir. Demokrasiyi,  diğer rejimlerden ayıran asıl özellikler ise şunlardır.

 1) Halkın yönetimde söz sahibi olması: Demokrasinin ilk ve en önemli temel özelliği halkın, yönetim içerisinde söz hakkının bulunmasıdır. Demokraside halkın yönetime dahil olması demokrasinin temelini oluşturmaktadır.

 2) Özgürlükler: Özgürlükler ve bir toplumun hürriyeti, demokrasinin şeklini ve uygulanış biçimini belirlemektedir. Bir millet özgür ve hür bir irade ile seçim hakkına sahip değilse orada demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

 3) Azınlık hakları: Demokrasinin temelini oluşturan bir diğer öğe ise sınırları içerisinde bulunan tüm halkların haklarını ortak gözetmesidir. Genel olarak çoğunluğun söz sahibi olduğu yönetimde azınlıkların hakları da belirlenmelidir.

 4) Çoğunluğun söz sahibi olması: Demokrasilerde tek tip yönetim biçimi ve düşünce sisteminin bulunması mümkün değildir. İçerisinde barındırmış olduğu birbirinden farklı fikirleri ve milletleri ortak bir payede toplamak zorundadır. Herhangi bir topluluğa ayrıcalık gösterilmesi mümkün değildir.

 5) Kanunların uygulanabilir olması: Demokratik ülkelerde yönetimin kanunlar ile belirlenmiş ve hukuk kuralları çerçevesinde şekillenmiş olması gerekmektedir. Halkın yönetimde söz sahibi olması kadar önemli olan bu kural, hiçbir farklılık gözetmeksizin hukuk kurallarının gerektirdiği her şeyi eşit olarak uygulamalıdır. Kurallar, yönetenlerin keyfi seçimlerine göre değil, evrensel insan haklarına ve toplum şekillerine göre belirlenmektedir.

     Tüm bu kurallar ve özelliklerin uygulanabilir olması için yönetilen toplum kadar, yönetenlerinde demokrasiyi benimsemesi gerekmektedir. Hukuk kurallarının uygulanabilir olması için halkın sınırları kadar yönetenlerinde sınırları belirli olmalıdır. Keyfi bir müdahalenin olduğu ülkelerde, demokrasi geçerliliğini yitirmiştir ve sadece kelime anlamı itibariyle varlığını sürdürecektir. Belirtilen bütün niteliklerin şekillenmiş olduğu bir diğer alt nicelikler ise şunlardır.

 1) Yöneticilerin uygulanabilir kuralları, anayasanın seçmiş olduğu memurlar tarafından kontrol edilmelidir.

 2) Atanmışlar ve seçilmişler hiçbir baskı altında kalmadan hür iradeleri ile karar verebilmelidir.

 3) Seçilmişler, atanmışların seçiminde özgür olarak fikir belirtebilir.

 4) Hiçbir tehdit altında kalmadan tüm vatandaşlar hür ve özgür bir biçimde söz sahibi olmalıdır.

 5) Devlet yöneticiler, kendi kendini idare edebilmelidir. Eşit ve adil bir biçimde kurallar, oylamaya göre belirlenmelidir.

     Belirtilen bu beş kural çerçevesinde demokrasinin temeli oluşturulmaktadır. Demokrasi sadece yönetim biçimi ve halkın yönetiliş şekli değil evrensel bir adalet sistemidir. Demokrasinin uygulanabilir şekli itibariyle bazı özel modelleri bulunmaktadır.

    Temel Demokrasi Modelleri Nelerdir?

     Tarih boyunca şekillenmiş ve her dönem içerisinde kendisine yeni bir şekil belirlemiş olan demokrasinin temel bazı modelleri bulunmaktadır.

1)    Sosyal Demokrasi: Daha çok komünist rejimlerde geçerli olan bu yönetim modeli, sosyal hakların eşitliği kadar ekonomik ve siyasi eşitliği de savunmaktadır.

2)    Liberal Demokrasi: Liberal demokrasi biçiminde özgürlük ve siyasal haklar eşit olarak belirtilmiştir.

3)    Kalkınmacı Demokrasi: Bu demokrasi modelinde ise tüm halkların ve toplumun ortak bir şekilde kalkınması ve eşit şartlara sahip olması benimsenmiştir.

4)    Koruyucu Demokrasi: Korumacı bir modele sahip olan bu yönetim biçimi, daha çok halkların haklarını yönetenlere karşı koruduğu sistemlerde geçerlidir. Temelinde eşitliği ve hürriyeti savunuyorsa da sınırları çizilmiş ve kalıplaşmış bir yapıya sahiptir.

     Demokratik bir rejimin uygulanabilir olması ve yukarıda belirtilen bütün kuralların geçerli sayılabilmesi için bazı araçlar gereklidir. Kısaca bu araçları açıklamak gerekirse;

1)    Parlamento: Diğer adıyla meclis olarak adlandırılan bu oluşum, ülkelere göre farklı şekillerde uygulanmaktadır. Bazı ülkelerde, bir başkanlık sistemi altında uygulanan model çoğulcu rejimi esas almaktadır.

2)    Siyasi Partiler: Demokratik bir rejimin uygulanabilir olması için siyasi partilere ihtiyaç vardır. Partiler, genel işleyişi ve rejimin uygulanış biçimini belirler.

3)    Anayasa: Devletin genel yönetim şeklini, hukuk kurallarını ve kurumların işleyişini belirleyen ana yapıdır.

4)    Güvenlik Kuvvetleri: Günümüzde oranları halen tartışma konusu olan güvenlik güçlerinin bir yönetim içerisinde bulunup bulunmaması ya da sayısının ne kadar olması halen belirlenememiştir. Kısaca bir devletin ve toplumun dış güçlere karşı olan mücadelesinde askeri gücünü tanımlamaktadır.


     Yönetim Şeklini Demokrasi Olarak Belirlemiş Ülkeler

     Bugün yönetim biçimi olarak demokrasiyi ilke edinmiş ülkeler şunlardır.

     Avrupa birliği çatısı altında demokrasiyi yönetim şekli olarak belirlemiş olan 27 ülke bulunmaktadır. Bunlar, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenyadır. Bu ülkeler dışında, Türkiye, İsrail, Hırvatistan ve Makedonyada demokrasiyi yönetim biçimi olarak seçmiş ülkelerdendir.

 

Etiket kon
YORUM PANELİ
Gönder
500
Toplam 1 adet yorum yapılmıştır.TÜM YORUMLAR
13.08.2012 04:31batuhan ayık
efendim güldürdünüz beni bu saatte, o beş maddeyi nereden çıkardınız yahu, onlar gerçekten demokrasinin niteliğiyse biz demokratik bir ülke değiliz demek ki... siz yanlış yazmışsınız kardeşim bilmiyorsunuz demokrasiyi:))) ne demek öyle özgürlük, hürlük falan, yanlış sözler bunlar!!!!
Benzer Konular
Benzer Konular
Benzer Konu
Benzer Konu
Benzer Konu
[ 2012 Versiyon 2.00a ] [ Yazılan her yazı yazarların sorumluluğundadır. Hiçbir yazı izin alınmadan kopyalanamaz. ]
iletisim

DMCA