22 Nisan 2024, PazartesiRSSKünyeIletisim
ÜYELİK İŞLEMLERİ
SON EKLENEN VIDEO
FACEBOOKUN ANDROİD İÇİN YENİ UYGULAMASI: HOME
REKLAMLAR
SON YORUMLAR
ALFRED DE MUSSET Necla İsalar o kadar aradım musset hakkında iyi yazı bulamadım. tüm baktıgım yerlerde bır iki satır açıklamadan başka bir şey yoktu. burada buldugum için mutlu old...
OSMANLI PADİŞAHLARININ ÖZELLİKLE Gündem Türkiye Sn. @Erhan Özdemir; Kopyalama yerine, site linkini paylaşabilir veya sayfanın Print Scrn tuşu ile fotoğrafını çekebilirsiniz... ...
TOPLUMDAKİ BİREY SAYISI ve NÜFUS İpek Önder Ahmet bey bana ulaşır mısınız? Önemli. nuripekonder [at] gmail.com
ERKEK SAĞLIĞI VE PROSTAT BÜYÜMES ömer yıldırım Özellikle erkeklerde çok görülen prostat büyümesi ve prostatit benzeri hastalıkların böbreklerin zarar görmemesi için mutlaka tedavi edilmelidir. pros...
BULGARİSTAN VE JAPONYA ÖRNEĞİ selamettin acun keske bu yazıyı biz değil de okuması gerekenler okusa ona göre bişeyler yapmaya calıssa, ne bilim bir adım bir kıvılcım yaratsa. Biz yandık yetenekl...
MASALLAR VE MASAL TÜRLERİ Emin ÇELİK yazılarınızı başından bu yana takip ediyorum benim için masal ve edebi türler içerisinde sanki ayrı bir tür özelliği taşıyor. tek başına şiir gibi tek...
OLMAZSA OLMAZ ANDROİD UYGULAMALA Safa ARSLANER Angry Birds Aslında basit bir uygulama ancak sesler ve görselliğin mükemmel uyumu sayesinde bir anda oyunun bağımlısı olabiliyorsunuz......
DAVRANIŞ ANALİZİ NE ŞEKİLDE YAPI Emin ÇELİK sadece çocuklar için değil gündelik yaşantımızda biz büyükler içinde tüm bunlar geçerli. sadece içimizdeki isimleri farklı oluyor. oldukça şık bir yaz...
HARİCİ HARDDİSK ALIRKEN DİKKAT E Safa ARSLANER Aslına bakarsanız HDD alırken yaptığımız en büyük yanlışlık ucuzuna kaçmak oluyor. Bazı teknoloji marketlerinin elinde kalan ürünleri yarı fiyatlarına...
BİLGİSAYAR NEDEN YAVAŞLAR? sena kızıl Şu başlangıçta açılan uygulamalar durumundan haberdar değilimde bu çok iyi oldu, hemen sıkı bir temizliğe başlıyorum, inşallah hızlanır biraz makinam ...
En Çok Aranan 30
KÜLTÜR & SANAT >  Müze >  İç Anadolu Bölgesi >  

ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ
ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ
Kategori
Zaman
25.12.2012 12:20
Yazar
Buğra KURU
Okunma Sayısı
7413

                Ankara ve Türkiye’nin en önemli müzelerinden birisi olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin şu an hizmet vermekte olduğu binanın asıl adı, Mahmut Paşa Bedesteni’dir. İsmini, Fatih Sultan Mehmet’in padişahlı sırasında bir dönem sadrazamlık yapan Mahmut Paşa’dan almıştır. 1451-1471 yılların yapımı tamamlanan Bedesten’de ilk olarak dikkat çeken şey, 10 adet büyük kubbeli salonu olmasıdır. Bu salonun etrafını ise dükkanlar çevirmektedir. Ayrıca hemen yan tarafında da yine Bedesten ile aynı zamanda yapılmış olan Kurşunlu Han bulunur. 


                
Yukarıda anlattığımız binada, ilk olarak 1921 yılında Hitit öncesi ve Hitit dönemi sırasında yapılmış olan eserlerin toplanıp teşhire açılması ile müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. İlk olarak Hitit Müzesi adını alan müze, daha sonra Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ismini alarak 1967 yılında yeniden sergiye açılmıştır.

                Kurşunlu Han’ın bir bölümü ile Bedesten’in bir bölümü Ankara çevresinden ve tüm Türkiye’den getirilen sanat eserleri ile odludur. Müzenin depoları ise alt katlarda bulunurken, 2. Katında restorasyon ve konservasyon işlemleri yapılabilen laboratuvar, depolar ve atölyeler ile, 3. Katta ise müzeye ait idare binaları ile güzel bir kütüphane bulunmaktadır.

                Asıl sanat eserlerinin teşhir edildiği bölüm ise 2’ye ayrılır. Büyük bir kubbe ile örtülü salonda taş eserler teşhir edilirken, bu büyük salonun etrafındaki yan salonlarda da küçük buluntular sergilenmektedir.

                Orta Salondaki taş eserlerin büyük bir çoğunluğu, Alacahöyük, Aslantepe, Sakcagözü, Karkamış gibi Hitit merkezlerinden toplanılarak getirilmiştir. Ayrıca Ankara ilinde yapılmış olan kabartmalar da bu bölümün en dikkat çekici eserlerindendir.

                Orta salonu çevreleyen yan salonlarda da kronolojik bir biçimde sergileme yapılmaktadır;

Paleolitik Çağ

                Tarih öncesi çağlardan biri olan ve insanların henüz kent veya köy kuramadığı; daha çok mağaralarda yaşamını idame ettirmeye çalıştığı bu dönemde yaşamış olan insanların elinden çıkmış olan kalıntılara, Ankara, Maraş, Isparta, Antalya gibi kentlerin yanı sıra Türkiye’nin tüm kıyı şeritleri ile herhangi bir nehir yatağının yanında ulaşılabilmektedir. Şu ana kadar bilinen en önemli merkezlerinden birisi de Antalya’da bulunan Karain Mağarasıdır.

                Müzenin bu bölümünde de yukarıda bahsi geçen merkezlerden toplanarak getirilen; kemik, seramik ve fosil eserler sergilenmektedir.

Neolitik Çağ

                Paleolitik Çağdan sonra gelen bu çağda insanlar mağaralardan çıkarak köyler kurmaya ve barınak inşa etmeye başlamışlardır. Kelime anlamı olarak “Yeni Taş Çağı” anlamına gelen bu dönemde oldukça önemli gelişmeler olmuştur. Çağın en önemli merkezleri ise Çatalhöyük ile Hacılar’dır.

                Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan bir odada Çatal Höyük’ün bir modeli yapılmıştır. Modelin etrafında bulunan vitrinlerde ise hem Çatal Höyük’ten hem de Hacılar’dan getirilen eserler sergilenmektedir. Bunların arasında Ana Tanrıça figürleri en dikkat çeken eserlerin başında gelmektedir.

                Bunun dışında Obsidyen ve çakmaktaşından imal edilmiş aletler ile tek renkli ve kaba olarak tanımlanan pişmiş topraktan çanak ve çömlekler, damga, mühür ve süs eşyaları da bu bölümün önemli eserlerindendir.

Kalkolitik Çağ

                Bu çağda önemli olan etken, madenin kullanılmaya başlamış olmasıdır. Anadolu’da bulunan hemen hemen bütün yerleşim yerlerinde bu döneme ait kalıntılara rastlamak mümkündür. Bu çağın en önemli merkezleri; Hacılar, Can Hasan, Alişar, Alacahöyük gibi yerleşim yerleridir.

                Müzenin bu bölümünde yukarıda adı geçen höyüklerde yapılan kazılardan elde edilen eserler teşhir edilmektedir.

Eski Tunç Çağı

                Belirli madenlerin belirli bir oranda karıştırılması ile oluşan bakır alaşımının kullanılmasıyla başlayan bu çağda, çok sayıda maden eser yapılmaya başlanmıştır.

                Bu çağın en önemli buluntuları, Alacahöyük ile Horoztepe’de bulunan kral mezarlarıdır. Bu yapılar mimarlık tarihi açısından her ne kadar basit bir görüntü gösterse de, ölülerin yanına konulan mezar hediyelerinin şaşası büyük bir güzellik gösterir. Bu hediyelerin arasında Ana Tanrıça heykelcikleri ile, güneş kursları, boğa ve geyik heykelleri, altın, gümüş ve bakırdan imal edilen kap kacaklar ile ziynet eşyaları bulunur. Müzenin bu bölümünde de bu kıymetli eserler sergilenmektedir.

Asur Ticaret Kolonileri Çağı

                Yukarıda anlattığımız eserleri üretebilecek kadar zengin olan Anadolu’nun Mezopotamya halkları ile ilişkiye girmesi bu dönemde ticaret yolu ile olmuştur. Bu etkileşim sonucunda, Anadolu yazının bulunması ile tarih öncesi çağlardan çıkarak tarih çağlarına girmiştir.

                Tüccarların kurdukları, alışveriş yapıp yaşadıkları yerlere karum denmekteydi. Anadolu topraklarında şuan bilinen dokuz karum mevcuttur. Ancak bunların en büyüğü ve hepsinin idaresinin yapıldığı başkarum, Kayseri Kültepe’deki Kaniş’tir.

                Müzenin bu bölümünde bu devire ait eserler teşhir edilmektedir.

Hitit ve Geç Hitit Çağı

                Asurlu tüccarların hakimiyetinden sonra Hititler daha doğru bir tabir ile Hattiler Anadolu’da büyük bir egemenlik kurarlar. Şehir devletleri bu dönemde birleşerek siyasi bir birlik meydana getirilir. İ.Ö. 17. Yüzyıldan başlayıp, İ.Ö. 7. Yüzyıla kadar giden bu döneme Eski Hitit Çağı adı verilir. Bu tarihin sonunda tahrip edilen Hitit Kentleri’nden sonra; Geç Hitit Çağı adı verilen, Hitit döneminden kalma birkaç şehrin hayatını sürdürmeye çalıştığı döneme girilir.

                Müzenin bu bölümünde özellikle Boğazköy, Alacahöyük gibi kazıların yanı sıra diğer Hitit merkezlerinden getirilen buluntular sergilenmektedir. Ancak Hititler daha çok açık hava tapınağında tapınma işlemi yaptıklarından, Hitit dönemi ile ilgilenenlerin mutlaka ve mutlaka Boğazköy’e giderek, yazılı kaya anıtını görmeleri gerekmektedir. Hititler fethettikleri her yerin tanrılarını da benimsediğinden dinlerinde çok fazla tanrı olmuş, bu yüzden de dinlerine “Bin Tanrılı Din” adı verilmiştir.

Frig Çağı

                Anadolu’da yaşanan Hitit hakimiyetinden sonra Frigler sahneye geçer. Müze’nin bu bölümünde Frigya’nın baş kenti olan Gordion başta olmak üzere diğer Frig merkezlerinden getirilen eserler sergilenmektedir.


Urartu Çağı

                Urartu Devleti, 1. Bin Yılın ilk çeyreğinde kurulmuş olan güçlü bir devlettir. Özellikle taş işçiliğinde gösterdikleri büyük ustalık ile Urartu halkı, mezarlarını da ev şeklinde yapmışlardır. Maden işçiliğinde de son derece ileri olan bu halk, altın, gümüş, bakır ve fildişi işçiliğinde de harika eserler vermişlerdir. Hatta bu dönemde madenden yapılmış olan Rython, yani hayvan şeklindeki kaplar ile, Antropomorfik kaplar, yani insan şeklindeki kaplar oldukça moda olmuş, Yunanistan, İtalya ve Frigya gibi devletler de bu kapları Urartu Devleti’nden ithal etmiştir.

                Çivi ve Urartu yazısını kullanan Urartu Devleti, uzun zamandır uğraştığı İskit-Med talanlarına İ.Ö. 600 yıllarına gelindiğinde daha fazla dayanamamış ve yıkılmıştır. Müzenin bu bölümünde de çeşitli Urartu merkezlerinden elde edilen eserler sergilenmektedir.

Sikkeler ve Altın Süs Eşyaları

                Yukarıdaki salonların yanı sıra arta kalan vitrinlerde, İslami dönemlerden önceki ve İslami dönemlerde altın, gümüş, elektron ve bakırdan basılmış olan sikkeler ile birlikte bir çok devirden altın süs eşyaları sergilenmektedir.

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne Nasıl Gidilir?

                Ankara ilinin Ulus semtinde bulunan müzeye ulaşım oldukça basittir. Ulus heykeli ile Ankara Kalesi arasında bulunan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ek Hizmet Binasının hemen yanındaki sokakta bulunmaktadır. Şehir içinden kalkan otobüs ve minibüsler ile müzeye ulaşmak mümkündür.

                Müze haftanın her günü 08:30 ile 17:30 saatleri arasında teşhire açıktır. Müzeye giriş ücreti 30 TL olup, öğrenciler ise 15 TL karşılığı bu güzel müzeyi gezebilirler.

               

Etiket kon
YORUM PANELİ
Gönder
500
Toplam 0 adet yorum yapılmıştır.TÜM YORUMLAR
11.04.2012 21:30 Gündem Türkiye
Bu yazıda onaylanan hiç bir mesaj bulunmamaktadır! Yazımız hakkında yorum yapıp, farklı bakış açılarından bilgiyi daha verimli hale getirebilirsiniz. Sitemize üye değilseniz, üye olmak için lütfen TIKLAYINIZ
Saygılarımızla.
[ 2012 Versiyon 2.00a ] [ Yazılan her yazı yazarların sorumluluğundadır. Hiçbir yazı izin alınmadan kopyalanamaz. ]
iletisim

DMCA